Athenian Acropolis


Mr. Ebersole's E period


Acropolis layout and structure

Parthenon –Architecture

Parthenon—Scultpture

Erechtheion

Temple of Athena Nike

Propylaia